INFORMUJTE SA 033/77 405 62 alebo mailom mv-stk@mv-stk.sk
Zavolejte nám: +420 848 123 123

Čo si priniesť na TK?

  • Vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - časť I a časť II (veľký aj malý) v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii - fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
  • osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
  • pri TK opakovanej aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly
Objednajte sa

Čo si priniesť na EK?

  • Vozidlo
  • osvedčenie o evidencii (OOE, technický preukaz) - časť I a časť II (veľký a malý) v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii - fotokópiu OOE a doklad o zadržaní OOE
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu
Objednajte sa

Otváracie Hodiny

Pondelok 7:00-15:30
Utorok 7:00-15:30
Streda 8:00-17:30
Štvrtok 7:00-15:30
Piatok 7:00-15:30

ZAVOLAJTE NÁM

033/77 405 62

Informujte sa

Služby technickej kontroly v Piešťanoch

Presné definície lehôt uvádza vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. Intervaly kontrol technického stavu obsahuje tabuľka, prvá kontrola sa počíta od dátumu prvého prihlásenia vozidla do evidencie:

Kedy treba absolvovať technickú kontrolu? / Intervaly

kategória vozidla prvá kontrola ďalší interval
STK Piešťany | stanica technickej kontrolyL1, L2
4 roky 4 roky
STK Piešťany | EK PiešťanyL3, L4, L5
STK Piešťany | stanica emisnej kontrolyL6, L7
STK Piešťany | emisná kontrolaM1, N1
STK Piešťany | technická kontrolaO1, O2
4 roky 2 roky
STK Piešťany | technická kontrola vozidielM2, M3
STK Piešťany | kontrola prevádzkových kvapalínN2, N3
STK Piešťany | kontrola brzdového systémuO3, O4

ďalej vozidlá všetkých kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlá požičovne automobilov a vozidlá autoškoly schválené na cvičné účely.
1 rok 1 rok
STK Piešťany | osvetlenie vozidlaM3, staršie ako 8 rokov
1/2 roky 1/2 roky
STK Piešťany | motorové vozidloT
STK Piešťany | kontrola emisííR
4 roky 2 roky

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú:

vozidlá kategórie L1 (moto do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV

Intervaly emisných kontrol (EK)

kategória vozidla kontrola
STK Piešťany | STK na traktor
STK Piešťany | STK na motorku
L (moto) nad 400 kg, vozidlá so zážihovým motorom (palivo: benzín, plyn) bez katalyzátora, vrátane vozidiel s neriadeným katalyzátorom
1 rok
STK Piešťany | kontrola karosérie
STK Piešťany | stav vozidla
STK Piešťany | stav motora
STK Piešťany | Výfukový systém
STK Piešťany | svetelná signalizácia
L (moto) nad 400 kg, vozidlá so vznetovým motorom (Diesel),vozidlá so zážihovým motorom s riadeným katalyzátorovým systémom (R-KAT)
Zhodné s KTS

Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú:

vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty)

Overovanie Tachografov

V priestoroch sa vykonáva aj overovanie elektronických (nemechanických) tachografov od VDO / SIEMENS VDO / KIENZLE typov:

analógove: 13.18, 13.24
digitálne: 13.81
Informujte sa