INFORMUJTE SA 033/77 405 62 alebo mailom mv-stk@mv-stk.sk
Zavolejte nám: +420 848 123 123

Cenník Stanice technickej kontroly

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Cenník je platný od 1.3.2015

Služba Cena
Osvedčenie o KTS 2.00€
Kontrolná nálepka o KTS 3.00€
Služba Cena
Administratívna KTS 6.00€
Opis protokolu 4.00€
Zvláštna KTS čiastočný rozsah 10.00€
Služba Cena
KTS osobné vozidlá /M1 ,N1/ 25.00€
KTS osobné vozidlá /M1 ,N1/ - pred vydaním OOE 34.50€
KTS osobné vozidlá /M1 ,N1/ - LPG 28.00€
KTS osobné vozidlá /M1 ,N1/ - opakovaná KTS 7.00€
Služba Cena
KTS motocykel 15.00€
KTS motocykel - pred vydaním OOE 26.50€
KTS motocykel - opakovaná 5.00€
Služba Cena
KTS úžitkové vozidlá /M2, M3, N2, N3, T/ 45.00€
KTS úžitkové vozidlá /M2, M3, N2, N3, T/ - opakovaná KTS 17.00€
KTS úžitkové vozidlá /M2, M3, N2, N3, T/ - pre vydaním OOE 57.00€
Služba Cena
KTS prípojné do 0,75t /O1, OT1// 11.00€
KTS prípojné úžitkové /O2,O3,O4,OT2,OT3,OT4/ 23.00€
KTS prípojné do 0,75t /O1, OT1/ - opakovaná KTS 6.00€
KTS prípojné úžitkové /O2,O3,O4,OT2,OT3,OT4/ - opakovaná KTS 11.00€
KTS prípojné úžitkové /O2,O3,O4,OT2,OT3,OT4/ - pred vydaním OOE 28.00€
Služba Cena
Overenie účinku bŕzd úžitkové vozidlá 17.00€
Predkontrola úžitkové vozidlá 24.00€

Cenník Stanice emisnej kontroly

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Cenník je platný od 1.1.2011

Služba Cena
Osvedčenie o EK 2.00€
Kontrolná nálepka o EK 3.00€
Služba Cena
Administratívna EK 6.00€
Opis protokolu EK 4.00€
Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom ktoré nie sú vybavené zdokonaleným emisným systémom
Služba Cena
Benzínové bez R-Kat 13.00€
Benzínové bez R-Kat + LPG 19.00€
Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom ktoré sú vybavené zdokonaleným emisným systémom
Služba Cena
Benzínové s R-Kat 20.00€
Benzínové s R-Kat + LPG 26.00€
Benzínové s R-Kat + OBD 23.00€
Benzínové s R-Kat + LPG + OBD 33.00€
Emisná kontrola vozidiel so vznetovým motorom
Služba Cena
Diesel do 3,5 t 20.00€
Diesel do 3,5 t + OBD 23.00€
Diesel nad 3,5 t 30.00€
Následná kontrola po riadnej kontrole s nevyhovujúcim výsledkom
Služba Cena
Benzín + diesel do 3,5t 9.00€
Diesel nad 3,5t 20.00€

( následnú kontrolu treba vykonat' do 30 dní od riadnej kontroly )